Activiteiten

Medische procedures zonder angst, pijn en trauma’s zijn voor ieder kind mogelijk. Er zijn tal van bewezen effectieve en veilige methodes en technieken, maar het ontbreekt in zorgorganisaties vaak aan deskundigheid om deze toe te passen. Ook zijn de werkprocessen meestal ingericht rond werkafspraken en logistiek, en niet rond het behoud van vertrouwen bij het kind. Stichting PROSA kenniscentrum is in 2020 opgericht om deze kloof te overbruggen.

Daartoe ondernemen we de volgende activiteiten:

 • het ontwikkelen en geven van onderwijs
  met o.a.:
  – een PROSA basiscursus waarin multidisciplinaire teams de kennis, vaardigheden en attitudes aangereikt krijgen om procedureel comfort in hun zorgorganisatie te introduceren;
  – korte ‘advanced-‘cursussen in specifieke sedatie/analgesie technieken voor specifieke doelgroepen.

 • het ontwikkelen en verspreiden van kennis
  met o.a.:
  – het opzetten en uitbouwen van een PROSA kenniscentrum dat alle kennis over procedurele comfortzorg bundelt, verder ontwikkelt en verspreidt;
  – het opzetten en uitbouwen van een multidisciplinaire faculty van experts in procedurele comfortzorg die alle benodigde disciplines vertegenwoordigt ten behoeve van het onderwijs en de kennisontwikkeling;
  – het vormen van een lerend netwerk van professionals die door o.a. het uitwisselen van kennis, ervaringen en casuïstiek de eigen expertise en dat van het kenniscentrum op een hoger plan brengt.

 • pleitbezorging van het PROSA-gedachtengoed
  door o.a.:
  – stimuleren dat zorgorganisaties procedurele comfortzorg onderdeel maken van hun zorg;
  – stimuleren dat medische en verpleegkundige opleidingen procedurele comfortzorg opnemen in hun lesprogramma’s;
  – invloed uitoefenen op partijen die het beleid ten aanzien van medische zorg aan kinderen bepalen, zoals beleidmakers, verzekeraars en beroepsorganisaties;
  – in de samenleving de boodschap verspreiden dat medische handelingen zonder angst, pijn, dwang en trauma de norm moeten zijn, op basis van menselijke waarden;
  – PROSA kenniscentrum profileren als dé autoriteit en deskundige belangenbehartiger op het gebied van kennis en onderwijs rond traumavrije medische zorg bij kinderen.