Over de PROSA basiscursus

Waarom een cursus procedureel comfort?

Veel kinderen ervaren ernstige stress als ze met een naald worden geprikt. Ook bij andere verrichtingen ervaren kinderen nog veel onnodige angst en pijn. Denk daarbij aan het plaatsen van een maagsonde of urinekatheter, het behandelen van letsel op de spoedeisende hulp (SEH) of wondzorg na een operatie.

Zo’n tachtig procent van de kinderen met een chronische ziekte ontwikkelt angst voor een opname en medische handelingen. Dit is bijna altijd het gevolg van een eerdere traumatische ervaring in de zorg. Angst ondermijnt het vertrouwen, verergert pijn en stress en heeft een negatief effect op de genezing.

Middelen en technieken

Er zijn inmiddels veel middelen en technieken bekend waarmee angst, pijn en stress voorkomen kunnen worden. Maar dan moeten zorgprofessionals deze technieken wel deskundig inzetten, consistent en professioneel, in de juiste situatie en op het juiste moment. Deze deskundigheid ontbreekt nog in veel zorgorganisaties.

De PROSA basiscursus

De PROSA basiscursus Procedureel Comfort bij Kinderen biedt multidisciplinaire zorgteams de kennis, skills, attitudes en technologieën die nodig zijn voor goede procedurele comfortzorg. Tegelijk leren de teams hoe ze deze zorg in hun eigen ziekenhuis of zorginstelling kunnen invoeren en verankeren.

Doel is dat procedureel comfort in de zorgorganisatie net zo belangrijk wordt als de medische procedures zelf.

Het 7P-model

In de basiscursus staat het 7P-model van PROSA centraal. Dit zijn zeven elkaar aanvullende strategieën die elk zorgteam zou moeten beheersen om procedurele comfortzorg te kunnen leveren.

Dit zijn de 7 P’s:

  1. Procedure vooraf evalueren (o.a. betekenis nagaan van de ingreep voor dit kind in deze situatie)
  2. Preventie (o.a. nagaan of de ingreep nu echt nodig is)
  3. Psychologisch-cognitieve strategieën (o.a. vertrouwen opbouwen, afleiden, leertaken)
  4. Procedurele pijnstilling (bijvoorbeeld Emla® of Rapydan®)
  5. Procedureel proces (voorspelbaar en vertrouwenwekkend maken van de procedure)
  6. Procedurele sedatie
  7. Post-procedure zorg (evaluatie, creëren van een positieve herinnering)

De cursus

De basiscursus bestaat uit een online voorbereiding en een meerdaagse live training. Deelnemers blijven na afloop lid van de online community van PROSA waarin zij kennis en ervaringen delen. Deze community vormt een lerend netwerk dat de teams blijvend ondersteunt bij het vormgeven van procedureel comfort in de eigen organisatie. De basiscursus wordt minimaal zes keer per jaar georganiseerd.