Onderwijs

In onze opleidingen staat het vermijden van trauma en het bouwen aan en het behouden van vertrouwen centraal. De driedaagse PROSA basiscursus Procedureel Comfort voor Kinderen reikt multidisciplinaire zorgteams de kennis, skills, attitudes en technologieën aan die nodig zijn voor procedurele comfortzorg. Tegelijk leren de teams hoe ze deze zorg in hun eigen ziekenhuis of zorginstelling kunnen invoeren en verankeren.

Uitgelicht