Het PROSA kenniscentrum ontwikkelt en geeft onderwijs in strategieën om kinderen vrij van pijn, dwang en angst medische behandelingen te helpen ondergaan.

from fear to trust

Het PROSA kenniscentrum ontwikkelt en geeft onderwijs in strategieën om kinderen vrij van pijn, dwang en angst medische behandelingen te helpen ondergaan.

from fear to trust

Het PROSA kenniscentrum

Het PROSA kenniscentrum streeft naar trauma-vrije medische zorg voor kinderen. Dat doen wij door zorgprofessionals kennis en vaardigheid te onderwijzen waarmee zij pijn en angst kunnen voorkomen. Interdisciplinaire teams leren bij ons hoe zij farmacologische en niet-farmacologische methodes geïntegreerd kunnen gebruiken, zodat zorg vol vertrouwen mogelijk wordt. Ook bieden wij, binnen een actief lerend netwerk, ondersteuning bij het realiseren van deze zorg in de eigen werkomgeving. PROSA staat voor Procedurele Sedatie en Analgesie, maar ook (en vooral) voor een verhaal van respect, verbinding en vertrouwen tussen gelijkwaardige mensen. Goede medische zorg hoeft niet traumatisch te zijn. Bij het PROSA kenniscentrum kun je leren hoe.

Medische zorg is nog al te vaak traumatisch

Moderne medische zorg is tot heel wat in staat! En toch blijkt ze voor kinderen niet altijd zorgzaam te zijn...

Onderzoek leert dat veel kinderen ernstige stress ervaren wanneer ze met een naald worden geprikt. Ook bij andere verrichtingen (plaatsen maagsonde of urine catheter, behandelen van letsels op de SEH, wondzorg na een operatie,...) ervaren kinderen nog veel onnodige pijn en angst. Bijna 80% van de kinderen met een chronische ziekte ontwikkelt angst voor een opname en medische handelingen. Deze angst is bijna altijd het gevolg van een eerdere traumatische ervaring in de zorg. Medische angst ondermijnt het vertrouwen, verergert pijn en stress en heeft een negatief effect op de genezing.

prosa-network-image-2

Wie zijn wij?

Wij zijn een interdisciplinaire stichting van deskundige professionals en ouders die vinden dat medische zorg voor kinderen beter kan.

In ons werk en leven hebben wij te maken met het zoeken naar oplossingen voor zieke kinderen die medische verrichtingen moeten ondergaan. Sommigen van ons zijn binnen dit domein ook wetenschappelijk actief of zijn betrokken bij lokale, landelijke en/of internationale projecten. Wij hebben daardoor directe toegang tot een ruime ervaringsdeskundigheid, actuele wetenschappelijke kennis en een internationaal netwerk van experts.

Trauma-vrije zorg vereist interdisciplinaire samenwerking en integratie. Daarom brengt het PROSA kenniscentrum in haar opleidingen de deskundigheid samen van Ouders, Medisch Pedagogische Zorgverleners, Verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Physician assistants, Taal- en Hypnose experts, Pijndeskundigen, Psychologen, Anesthesiologen, Kinderartsen, SEH-artsen, Onderwijskundigen en een Organisatie/Implementatie deskundige