Missie, visie, waarden

Missie

PROSA kenniscentrum wil dat angst, pijn, dwang en trauma’s niet meer voorkomen in de medische zorg aan kinderen. Hiervoor is nodig dat respect, verbinding en vertrouwen tussen zorgverleners, kind en ouders voorop komen te staan. Deze waarden maken procedurele comfortzorg mogelijk: succesvolle medische zorg zonder angst, pijn en stress waarbij het vertrouwen in de zorg behouden blijft. PROSA kenniscentrum wil dit gedachtengoed verankeren in de medische zorg, in de medische opleidingen en in het bewustzijn van de samenleving.

Visie

PROSA kenniscentrum is een onafhankelijke stichting die gelooft in zorg voor kinderen die gebaseerd is op menselijke waarden. Gelijkwaardige relaties tussen zorgverleners, kinderen en ouders vereisen wederzijds respect, verbinding en vertrouwen. Als die basis is gelegd, kunnen zorgverleners met kinderen en ouders in onderlinge samenwerking oplossingen zoeken die het best passen bij het individuele kind en de individuele situatie. De stichting heeft de ANBI-status.

Waarden

Wij gaan daarbij uit van de volgende zes waarden:

 1. Gelijkwaardig partnerschap
  Gelijkwaardig partnerschap is de sleutel naar medische zorg zonder angst, pijn, stress, dwang en trauma’s. Zorgverlener, kind en ouders zijn gelijkwaardig bij elke medische handeling. Samen dragen ze, ieder vanuit hun perspectief, bij aan een succesvolle medische procedure waarbij het vertrouwen behouden blijft. Ze respecteren elkaars rol en expertise.

 2. Samenwerking
  De zorgverlener kiest een handelswijze die past bij de situatie. Hij legt uit wat nodig en mogelijk is op een manier die past bij het leeftijd van het kind. Samen met kind en ouders kiest de zorgverlener vervolgens een methode om de medische procedure zonder angst, pijn en dwang te laten verlopen. De zorgverlener moet daarom beschikken over vaardigheden om ouders en kinderen goed te informeren en keuzes te laten maken.

 3. Verbinding
  Samenwerking die leidt tot een succesvolle comfortzorg bij medische behandeling begint met het leggen van verbinding. De zorgverlener sluit daarbij aan bij de belevingswereld van het kind en diens vragen, angsten, vaardigheden en interesses. Ook sluit de zorgverlener aan bij de belevingswereld van de ouders en hun verwachtingen, vaardigheden en relatie met hun kind. 

 4. Vertrouwen
  Als zorgverlener, kind en ouders elkaar vertrouwen, is dat op korte termijn de basis voor een succesvolle medische procedure en op langere termijn behoud van vertrouwen bij kind en ouders in de zorg. Vertrouwen is bovendien een voorwaarde om dwang tijdens een medische procedure te voorkomen. 

 5. De band tussen kind en ouders
  Zorgverleners dienen de unieke vertrouwensband tussen kind en ouders te respecteren. Ouders zijn de veilige haven van kinderen, hun steun en toeverlaat in moeilijke situaties. Dit vertrouwen mag nooit geschaad worden. Daarom mogen zorgverleners ouders nooit vragen mee te werken aan een handeling die angst of pijn bij het kind veroorzaakt. Integendeel: zij moeten ouders juist de ruimte geven om hun kind te ondersteunen, veiligheid te bieden en voor hun kind op te komen.

 6. Geen dwang
  Dwang bij een medische handeling betekent voor het kind een ernstige traumatische ervaring en verlies van vertrouwen in de zorgverlener en de zorg. Dwang is daarom ontoelaatbaar, tenzij het aantoonbaar de best mogelijke zorg is. Bijvoorbeeld in levensbedreigende situaties of om acute ernstige schade te voorkomen. In alle andere gevallen moet de noodzaak van dwang het signaal zijn dat de procedure uitgesteld moet worden of vervangen door een andere strategie.