Kennis

Het PROSA kenniscentrum ontwikkelt en verspreidt kennis over procedurele comfortzorg. We bundelen alle relevante (ervarings-) deskundigheid en vertalen die naar praktische middelen, methodes en technieken. We houden onze kennis en vaardigheden up-to-date volgens wetenschappelijke inzichten. Onze faculty en de deelnemers aan onze opleidingen vormen een lerend netwerk dat de PROSA- expertise steeds verder ontwikkelt.

Selecteer op onderwerp