Deelnemen aan de PROSA basiscursus

Meerdaagse cursus

De PROSA basiscursus Procedureel Comfort bij Kinderen is een meerdaagse cursus (drie dagen) voor multidisciplinaire zorgteams. Hierin leert u als team de basiskennis en basisvaardigheden voor het voorkomen van angst, pijn, stress en trauma bij medische procedures. Ook leert u hoe u procedureel comfort kunt invoeren in de eigen organisatie. Een lerend netwerk ondersteunt u daar blijvend bij.

Voor wie?

Aan de cursus nemen maximaal 50 cursisten deel, afkomstig uit vijf tot acht verschillende zorgorganisaties. U neemt dus deel samen met vier tot acht collega’s uit uw eigen werkomgeving. Bij voorkeur zijn dat verschillende zorgprofessionals (bijvoorbeeld kinderarts, kinderverpleegkundige, medisch pedagogisch zorgverlener, SEH-verpleegkundige enzovoort). Reden is dat procedurele comfortzorg een interdisciplinaire aanpak vereist. Individueel deelnemen is niet mogelijk.

Online voorbereiding

Als deelnemer volgt u vooraf individueel online leermodules. Het gaat om een inleiding in procedurele comfortzorg, een module over het winnen van vertrouwen en een module over procedurele pijnstilling en sedatie. U volgt de lessen via de online community in het besloten deel van de PROSA-website.

Programma meerdaagse cursus

In de cursus leert u hoe u angst, pijn en stress voorkomt en vertrouwen behoud door per kind en per situatie de juiste middelen en technieken in te zetten. Er zijn korte lezingen, praktijkoefeningen, casuïstiekbesprekingen en workshops. Aan de orde komen onder meer:

 • strategieën om kinderen vrij van angst, pijn, stress en dwang en angst medische behandelingen te helpen ondergaan (7P-model);
 • effectieve communicatie: placebo’s versus nocebo’s, helpend taalgebruik, hypnose, betrekken van kind en ouders;
 • medisch pedagogische zorg (bijvoorbeeld spel, afleiding);
 • technieken voor procedurele pijnstilling (topicaal, lokaal en systemisch);
 • basiskennis over procedurele sedatie: farmacologie, veiligheid en effectiviteit.

Lerend netwerk

Na afloop van de meerdaagse cursus heten wij u welkom in het PROSA-netwerk, dat procedureel comfort en zorg op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen uitdraagt. In de besloten online omgeving van de PROSA-website onderhoudt u contact met uw mede-cursisten en oud-deelnemers aan de basiscursus. U deelt kennis en ervaringen, stelt vragen en voert discussies. Zo maakt u deel uit van ons lerend netwerk. Dit netwerk ondersteunt u blijvend bij het invoeren en verankeren van comfortzorg in uw organisatie.

Faculty

U krijgt les van ervaren professionals op het gebied van procedureel comfort. Het onderwijzend team is multidisciplinair en bestaat uit anesthesiologen, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, medisch pedagogisch zorgverleners, SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen, psychologen, onderwijskundigen en ervaringsdeskundige ouders.

Klik hier voor een nadere kennismaking met de faculty.

De faculty werkt intensief samen met Baruch Krauss van het Boston Childrens Hospital in de VS. Krauss is wereldwijd dé autoriteit op het gebied van procedurele sedatie en procedureel comfort. Van zijn hand verschenen de volgende twee belangrijke publicaties over procedureel comfort:

Praktische zaken, lesgeld

 • de cursus bestaat uit 3 dagen. Overnachtingen zijn niet inbegrepen in het lesgeld. Catering tijdens de cursusdagen (koffie, thee, lunch, en gezamenlijk diner op de eerste avond) zijn wel inbegrepen;
 • Kosten medisch (Medisch specialist, AIOS) – €1500
 • Kosten niet medisch (verpleegkundigen, psychologen, MPZ, PA, VS, ANIOS) – €550
 • U betaalt vooraf;
 • de cursus is geaccrediteerd door de meeste beroepsgroepen (klik hier voor een overzicht). U ontvangt na afloop een certificaat als u heeft deelgenomen aan het volledige programma;
 • meer info vraagt u op via het contactformulier.