Onderwijs in het gebruik van medisch lachgas

Medisch lachgas

Het gebruik van medisch lachgas is een methode van minimale sedatie en analgesie die al lang bestaat. Aandacht voor context, indicatie en randvoorwaarden maken dat dit middel in getrainde handen een aanvulling kan zijn in het voorkomen van angst en pijn binnen de zorg voor kinderen. 

E-learning

Voor aanvang van de scholingsdag krijgen de deelnemers toegang tot een uitgebreide e-learningmodule over medisch lachgas. Deze module biedt een introductie van het gebruik, de werkingsmechanismen, contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen. Ook wordt aandacht besteed aan verschillende technische mogelijkheden die nu beschikbaar zijn, veiligheidsmaatregelen (ARBO) en protocollen met betrekking tot het gebruik van lachgas.

Vereisten voor deelname

Het voortraject met diverse ziekenhuiscommissies zoals hieronder beschreven is idealiter afgerond voor tot deze scholing wordt overgegaan of er bestaat de verwachting dat er binnen 3 maanden kan worden gestart met het gebruik van lachgas in de praktijk. 

  • ARBO
  • Milieu
  • Medische gassen
  • Sedatiecommissie
  • Inkoop
  • Milieucommissie
  • Er is ten minste 1 team* binnen de organisatie geschoold in de 3 daagse PROSA scholing en algemene begrippen over het realiseren van procedureel comfort zijn bekend. 
*deelnemers lachgasscholing hoeven niet dezelfde deelnemers te zijn die de basiscursus hebben doorlopen.

Locatie en Programma

Locatie:

De lachgascursussen kunnen incompany of in OLVG Amsterdam gegeven op de kinderafdeling, beginnen om 09.00 en eindigen ca 16.00.

Adres:

Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam

Mocht het de voorkeur hebben om in het eigen ziekenhuis met het eigen apparaat onderwijs te organiseren neem dan contact op met info@prosanetwork.com

Programma:

Scholingsdag deel 1 (ochtendprogramma):

Het ochtendprogramma is gericht op

Theorie en werkingsmechanismen: Een bespreking van de farmacologie en werkingsmechanismen van medisch lachgas.

Combinaties met andere medicatie: Inzicht in mogelijke interacties tussen medisch lachgas en andere medicatie.

Praktijkvoorbeelden: Deelnemers worden voorzien van praktische cases waarbij medisch lachgas wordt toegepast voor verschillende medische situaties.

Arbo/ Milieu wet- en regelgeving: Een overzicht van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot het veilig werken met medisch lachgas, inclusief veiligheidsmaatregelen en richtlijnen.

 Scholingsdag deel 2 (middagprogramma):

In de middag krijgen de deelnemers de gelegenheid om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Het programma omvat:

Praktische demonstraties: Een ervaren instructeur toont hoe het lachgasapparaat correct wordt gebruikt en opgebouwd.

Oefensessies: Deelnemers worden in kleine groepen verdeeld om zelfstandig met het lachgasapparaat te oefenen onder begeleiding van ervaren professionals.

Casusgebaseerde training: Deelnemers worden uitgedaagd om  scenario’s na te bootsen waarbij ze medisch lachgas moeten toepassen op een patiënt.

Afsluiting:

Aan het einde van de scholingsdag wordt een korte samenvatting gegeven, en is er ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname als bewijs van hun training in het gebruik van medisch lachgas in het ziekenhuis.

Accreditatie: Deze scholing is geaccrediteerd bij PE-online voor medisch specialisten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Door deze opleidingsdag en de voorafgaande e-learningmodule zullen de deelnemers goed voorbereid zijn om medisch lachgas op een veilige en effectieve manier toe te passen in de klinische praktijk.

Cursusdata

De lachgascursus wordt georganiseerd op de volgende data:

  • 30-10-2024 OLVG