Infographic Emla® en Rapydan®

Een goede manier om pijn te verlichten bij onder meer een vaccinatie, bloedafname of het plaatsen van een infuus is het plaatselijk verdoven van de huid. Emla® en Rapydan® zijn hiervoor erg geschikt.