Procedurele comfortzorg

Bij veel medische handelingen ervaren kinderen nog angst, pijn en stress. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals het verlies van vertrouwen, een negatief effect op de genezing en zelfs een langerdurend trauma. In de meeste gevallen kunnen angst, pijn en dwang voorkomen worden. Daar zijn tal van methoden en technieken voor, zoals pijnstilling, helpend taalgebruik, zorg op het tempo van het kind, afleiding, hypnose en procedurele sedatie.

Deskundigheid

In veel zorgorganisaties ontbreekt nog de deskundigheid om deze methodes en technieken effectief toe te passen. Daarnaast wordt in de operationele zorgprocessen vaak nog onvoldoende rekening gehouden met het comfort en het vertrouwen van het kind. Procedurele comfortzorg houdt in dat comfort bij het kind voorop staat en net zo belangrijk wordt gevonden als de medische behandeling zelf. Voorwaarden zijn respect, verbinding en vertrouwen tussen zorgverleners, kind en ouders.

Expertise verder ontwikkelen

PROSA kenniscentrum bundelt alle kennis over procedurele comfortzorg en verspreidt deze via onderwijs, het publiceren van kennismiddelen en pleitbezorging. We houden onze deskundigheid up-to-date date volgens wetenschappelijke inzichten. Daarnaast ontwikkelt PROSA kenniscentrum haar expertise steeds verder door:

  • continu kennis en ervaringen te delen binnen ons lerend netwerk van faculty-leden en oud-deelnemers aan onze opleidingen;
  • wetenschappelijk onderzoek te stimuleren;
  • samen te werken met personen en organisaties (in binnen- en buitenland) die onze doelstellingen delen;
  • inzichten en ervaringen vanuit verschillende professionele perspectieven uit te wisselen;
  • kennishiaten te signaleren en te dichten;
  • input te leveren aan het tweejaarlijkse PROSA-congres en de daar verkregen nieuwe inzichten te integreren in onze expertise.

Multidisciplinaire faculty

Een van de pijlers onder de activiteiten van PROSA is de multidisciplinaire benadering. Prodecurele comfortzorg is maatwerk per kind en per situatie, en daarvoor zijn methodes, technieken en vaardigheden uit meerdere disciplines nodig die elkaar aanvullen. Zo werken pijnstillende en sederende middelen veel beter werken wanneer een kind zich veilig voelt, de zorgverlener vertrouwt en er helpende taal wordt gebruikt.

Om die reden staat in alle PROSA-activiteiten de multidisciplinaire faculty centraal. Dit team van ervaren professionals op het gebied van procedureel comfort bestaat uit anesthesiologen, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, medisch pedagogisch zorgverleners, SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, psychologen, onderwijskundigen en ervaringsdeskundige ouders. Zij brengen ieder vanuit hun eigen discipline en perspectief continu nieuwe kennis in.

De faculty van PROSA is onder andere betrokken bij het initiëren van onderzoek en het formuleren van landelijke richtlijnen. Speciale aandacht daarbij is er voor de vertaling van onderzoeksresultaten en richtlijnen naar de praktijk door middel van tutorials, folders en onderwijs.