Nieuws

Coronavaccinatie en – test bij jonge kinderen kunnen zonder angst, pijn en dwang

23 december 2021

Jonge kinderen tussen 5 en 11 jaar hoeven bij een coronavaccinatie of -test helemaal geen angst of pijn te ervaren. Een paar eenvoudige methodes (zoals het kind controle geven, helpende taal gebruiken en de aandacht afleiden) volstaan meestal om dat doel te bereiken – ook bij kinderen die er tegenop zien. Het toepassen van dwang is uit den boze omdat dit een traumatische ervaring kan zijn.

Die boodschap brengen de artsen, psychologen, medisch pedagogisch zorgverleners en verpleegkundigen van PROSA kenniscentrum vandaag onder de aandacht van kinderen, ouders en zorgverleners die met vaccineren of testen van jonge kinderen te maken krijgen. De zorgprofessionals van PROSA vertellen in een paar praktische aanbevelingen ‘Zorgzaam vaccineren van kinderen’ hoe een vaccinatie of test bij jonge kinderen meestal zonder pijn of ongemak kan verlopen.

Vaccins voor jonge kinderen

Aanleiding is het beschikbaar komen van vaccins tegen COVID-19 voor jonge kinderen, waardoor mogelijk veel 5-11 jarigen binnenkort een vaccinatie zullen ondergaan. De zorgprofessionals van PROSA vinden het belangrijk ouders en kinderen erop te wijzen dat angst voor een prik geen rol hoeft te spelen in hun beslissing om wel of niet te vaccineren. Daarnaast is hun doel dat kinderen die een vaccinatie gaan krijgen niet onnodig met angst of pijn te maken krijgen. De aanbevelingen zijn ook bruikbaar bij het afnemen van een Corona-test en natuurlijk iedere andere vaccinatie die kinderen ondergaan.

Afleiding

De PROSA-aanbevelingen ‘Zorgzaam vaccineren van kinderen’ vertellen wat ouders en zorgverleners voor, tijdens en na een vaccinatie of test kunnen doen. Zoals: wees eerlijk wat er gaat gebeuren, maak samen een plan, gebruik helpende, positieve taal, geef het kind keuzes zodat het controle heeft over de situatie en gebruik eventueel een afleidingstechniek die bij het kind past. Afleiding stuurt de focus van het kind weg van de vaccinatie- of testprocedure, waardoor het kind geen angst of pijn ervaart. Bij angstige kinderen kan voor de vaccinatie verdovende crème uitkomst bieden.

Geen dwang

De zorgprofessionals van PROSA waarschuwen dat vaccinaties en tests voor sommige kinderen zeer bedreigend en beangstigend kunnen zijn. Het met kracht dwingen van een angstig kind zal de angst alleen maar verergeren en kan een traumatische gebeurtenis zijn, met ook negatieve gevolgen op lange termijn. Zorgverleners wordt geadviseerd om bij kinderen die angstig blijven de procedure af te breken en door te verwijzen naar een in comfortzorg gespecialiseerd ziekenhuis. De adressen zijn bij PROSA bekend.

Het PROSA-kenniscentrum brengt de aanbevelingen ‘Zorgzaam vaccineren van kinderen’ de komende weken onder de aandacht van het RIVM, de GGD en andere organisaties. Partijen die werken aan publieksvoorlichting over vaccinaties tegen COVID-19 kunnen de aanbevelingen hierin verwerken. De aanbevelingen zijn al gecommuniceerd met de Nederlandse kinderartsen omdat zij deze week kinderen met onderliggende aandoeningen uitnodigen voor een vaccinatie.

Wat is PROSA?

PROSA kenniscentrum is het leidende instituut in Nederland voor traumavrije zorg voor kinderen. Op basis van wetenschappelijke inzichten geven zij onderwijs aan zorgprofessionals in kennis en vaardigheden om pijn en angst te voorkomen. Tweejaarlijks organiseert PROSA het internationale PROSA-congres. PROSA staat voor Procedurele Sedatie en Analgesie.

De aanbevelingen van PROSA zijn gebaseerd op evidence based wetenschappelijk onderzoek en worden ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

PDF en infographic

De aanbevelingen zijn als pdf en als infographic te downloaden vanaf de pagina Vaccineren zonder angst of pijn in het onderdeel Kennis.

Naar de aanbevelingen ‘Zorgzaam vaccineren van kinderen’