Cursus aanbod

Kijk voor de cursusdata naar de agenda.

Planning 2023

Basiscursus in procedureel comfort

 3-daagse basistraining in Procedureel Comfort voor Kinderen

Tijdens deze 3-daagse interdisciplinaire training leert u, samen met de overige  teamleden, de basiskennis en –vaardigheden die nodig zijn om medische verrichtingen bij kinderen trauma-vrij te maken.

Voor wie is deze training bedoeld?

Aan een training nemen maximaal 45 cursisten deel, afkomstig van 5-8 verschillende ziekenhuizen/ zorginstellingen. Deelnemen is dus gezamenlijk met 4 tot 8 collega’s uit de eigen werkomgeving.

Bij voorkeur zijn dat mensen met verschillende professionele achtergronden zoals een kinderarts, kinderverpleegkundige, anesthesioloog, medisch pedagogisch zorgverlener, psycholoog, SEH-arts, SEH-verpleegkundige, …

Deze training is interdisciplinair van aard omdat de ervaring leert dat trauma-vrije procedurele zorg een interdisciplinaire aanpak vereist.

Programma en inhoud

 

Deze cursus gaat over de integratie van verschillende technieken die procedurele zorg a-traumatisch kunnen maken. Het vermijden van (ontstaan van) angst en het behoud van vertrouwen bij het kind zijn daarbij de centrale leerdoelen. 

Naast korte lezingen, bestaat de cursus hoofdzakelijk uit praktijkoefeningen, case-based discussies en workshops, onder meer over de volgende onderwerpen:

  • Aanleren en toepassen van een methodiek die helpt in benadering, besluitvorming en afronding van potentieel stressvolle en pijnlijke procedures. (7P model)
  • Technieken voor effectieve communicatie in het kader van een medische verrichting en/of procedurele sedatie: placebo’s versus nocebo’s; het juist gebruik van suggestief taalgebruik; basisprincipes van hypnose; hoe kinderen en ouders best ‘competent’ kunnen worden gemaakt in het omgaan met medische verrichtingen.
  • Optimale integratie van medisch pedagogische zorg (spel, afleiding…) tijdens een medische verrichting en/of procedurele sedatie.
  • Technieken voor procedurele pijnstilling (topicaal, lokaal en systemisch).
  • Basiskennis ten aanzien van farmacologie, veiligheid en effectiviteit van procedurele sedatie.

Faculty

De docenten van deze cursus zijn stuk voor stuk ervaren professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met (procedurele) pijn en angst bij kinderen, waaronder professionals uit de anesthesiologie, kindergeneeskunde, kinderverpleging, SEH-geneeskunde, SEH-verpleging, medisch pedagogische zorg, kindersedatie, hypnose, GZ-psychologie en onderwijskunde. Ook een ervaringsdeskundige ouder behoort bij ons team.

Voor de cursus is er tevens een intensieve samenwerking met Baruch Krauss (Boston Children’s Hospital en wereldautoriteit op het vlak van procedurele sedatie en procedureel comfort)  

Online leeromgeving

Voor het online gedeelte van de cursus logt u online in. Tevens krijgt u hiermee toegang tot een leeromgeving waar u ook in contact kunt komen met andere deelnemers.

Praktische zaken

De cursus bestaat uit 3 dagen. Overnachtingen zijn niet inbegrepen in de cursusgelden.

Er zijn meerdere betaalbare hotels in Maastricht en Amsterdam in de buurt van de cursuslocatie.

Catering op de cursusdagen (lunch, koffie, Thee) is inbegrepen.

Cursusprijs en betaling

Artsen (SEH-artsen, specialisten, huisartsen): 1500,-

Verpleegkundigen, Psychologen, Medisch Pedagogische Zorgverleners, artsen in opleiding: 500,-

Betaling dient te gebeuren voorafgaand aan de cursus.

Accreditatie en Certificatie

Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd bij alle relevante Nederlandse wetenschappelijke en beroepsverenigingen.

Deelnemers ontvangen na afloop en mits deelname aan het volledig programma een certificaat.

Meer informatie nodig?

info@prosanetwork.com