Nieuws

PROSA-leerstoel geeft procedurele comfortzorg wetenschappelijke basis

6 juni 2023

Piet Leroy, kinderarts-intensivist in het MUMC+ en voorzitter van PROSA kenniscentrum, is eind mei benoemd tot hoogleraar procedurele sedatie en analgesie aan de Universiteit van Maastricht. De PROSA- leerstoel gaat zich richten op onderzoek naar effectief onderwijs aan zorgprofessionals in procedurele comfortzorg voor kinderen en de implementatie daarvan in zorgorganisaties en de reguliere opleidingen. De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting Charlie Braveheart.

Transitie naar traumavrije kindzorg

Het instellen van de leerstoel betekent dat de kennis over traumavrije kindzorg en het onderwijs daarover zoals dat onder leiding van Piet Leroy is ontwikkeld een sterkere wetenschappelijke basis krijgt en (in samenwerking met PROSA kenniscentrum) geprofessionaliseerd en uitgebouwd kan worden. Piet Leroy: “Het is een eervolle benoeming. Maar belangrijker vind ik de erkenning die deze leerstoel betekent voor het gedachtengoed dat we als kenniscentrum hebben ontwikkeld. Zo ontstaat er steeds meer draagvlak voor de transitie naar traumavrije kindzorg.”

De PROSA-leerstoel wordt ingebed in de School of Health Professions Education (SHE) van de Maastricht University en zal de aandachtsgebieden kindergeneeskunde, medisch onderwijs en implementatie van verandering combineren. De leerstoel zal mede worden gefinancierd door de stichting Charlie Braveheart, die nauw betrokken is bij de activiteiten van PROSA kenniscentrum. Charlie Braveheart heeft als missie het helpen realiseren van kindzorg zonder angst, pijn, stress en trauma, zowel in Nederland als internationaal.

Zeer gemotiveerd

Volgens Piet Leroy is er onder zorgverleners veel behoefte aan een professionele benadering van procedurele comfortzorg, waar de leerstoel een impuls aan geeft. “Zorgprofessionals zijn zeer gemotiveerd om het anders te doen, merken we in onze cursussen en verder om ons heen. Comfortzorg is niet iets wat je er eventjes bij doet, het is net zo belangrijk als de medische handeling zelf. Dat inzicht spreekt zorgverleners aan, ze willen zich de kennis, vaardigheden en attitudes die bij comfortzorg horen graag eigen maken. En die vervolgens toepassen in hun werk, ondanks de logistieke hindernissen die ze daarbij ervaren.”

Ook in de samenleving groeit het besef dat traumavrije kindzorg de norm zou moeten zijn. De PROSA-leerstoel kan daarom beschouwd worden als een leerstoel in maatschappelijke vernieuwing, zegt Piet Leroy. “Ik vind het heel bijzonder dat de universiteit en het MUMC+ met deze leerstoel kiezen voor dit maatschappelijk belangrijke thema, én dat ze daarbij samen optrekken met deze twee bevlogen stichtingen, PROSA kenniscentrum en Charlie Braveheart. Ik ben alle betrokkenen er zeer dankbaar voor.”

Onderzoeksthema’s

Een van de eerste concrete onderzoeksonderwerpen zal zijn het kaart brengen van de benodigde skills en vaardigheden voor echogeleid prikken in de bloedvaten bij jonge kinderen. Ook zal er onderzoek starten naar de vraag hoe zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines door optimaal samen te werken met elkaar en met kind en ouders tot optimaal comfort bij het kind kunnen komen. Daarnaast komt er onderzoek komt naar de manier waarop de basisopleiding van zorgverleners kan worden aangepast zodat zij vanaf het begin tegelijk met technische vaardigheden ook comfortvaardigheden aanleren en niet pas in een later stadium.