Nieuws

Pijnmanagement bij kinderen: infographic Emla® en Rapydan®

1 november 2022

Het plaatselijk verdoven van de huid met Emla® of Rapydan® is een goede manier om pijn te voorkomen of te verminderen bij naaldprocedures. PROSA kenniscentrum ontwikkelde een praktische infographic die zorgverleners helpt bij het gebruik van beide middelen.

Geschikt

Emla® en Rapydan® zijn onder meer erg geschikt bij venapuncties, injecties en het plaatsen van een infuus. In de praktijk blijken zorgverleners gebaat bij heldere uitleg over het juiste gebruik van deze middelen. Daarom ontwikkelden wij een infographic die de eigenschappen van  beide middelen op een rij zet en met elkaar vergelijkt.

De Infographic Pijnmanagement – het plaatselijk verdoven van de huid  is te downloaden in het onderdeel Kennis.