Nieuws

Virtual Reality Hypnose Effectief bij Verminderen Pijn bij Naaldgerelateerde Procedures bij Kinderen

28 juli 2023

Virtual Reality met Hypnose vs Medische Hypnose

Recent is er door een van de PROSA-faculty leden (Sharron van den Berg) een artikel gepubliceerd gericht op het gebruik van Virtual Reality met Hypnose (VRH). Onderzocht is of VRH een effectieve behandeling kan zijn om pijn en angst te verminderen bij kinderen tijdens naaldgerelateerde medische procedures. Het onderzoek, uitgevoerd in een ziekenhuis in Nederland, vergeleek VRH met traditionele medische hypnose (MH) door hierin getrainde zorgverleners.

Naaldgerelateerde procedures kunnen bij kinderen zowel pijn als angst veroorzaken, wat mogelijk leidt tot meer angst en pijn bij toekomstige procedures. De studie omvatte 114 kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud, die willekeurig werden toegewezen aan behandeling met VRH of MH.

Het onderzoek

Het onderzoek toonde aan dat VRH even effectief is als MH in het verminderen van de door de patiënt gerapporteerde pijn. Beide behandelingen scoorden hoog op patiënttevredenheid.

Naast de patiënt gerapporteerde pijn werden ook andere resultaten geëvalueerd, zoals door waarnemers gerapporteerde pijn, angstniveaus, bloeddruk, hartslag en bijwerkingen. De resultaten toonden aan dat VRH vergelijkbare resultaten behaalde als MH in deze secundaire uitkomsten.

De bevindingen suggereren dat VRH een veilig en effectief alternatief kan zijn voor het verminderen van pijn en angst bij kinderen tijdens naaldgerelateerde medische procedures naast MH. Deze ontdekking biedt nieuwe perspectieven voor pijnbeheersing en welzijn van kinderen tijdens medische behandelingen.

Het onderzoek is geregistreerd onder ICTRP, trial ID NL9385, en werd geregistreerd op 3 april 2021. Het onderzoek toont veelbelovende resultaten en opent de deur naar verdere toepassingen van Virtual Reality Hypnose in de medische praktijk voor kinderen.