Nieuws

‘Rights based standards’ voor medische procedures bij kinderen gelanceerd

23 november 2022

De iSUPPORT-groep heeft op 11 november de ‘Rights-based standards’ voor medische procedures bij kinderen gelanceerd. Daarmee doet de groep een wereldwijde oproep aan zorgprofessionals om bij elke medische procedure de belangen en rechten van het kind als uitgangspunt te nemen.

‘iSUPPORT’ is een internationale groep zorgprofessionals, wetenschappers, ouders, jongeren en andere professionals , aangevoerd door professor Lucy Bray van de Edge Hill University in het Verenigd Koninkrijk. Ook leden van de PROSA-faculty maken er deel van uit.

Vertrouwen

Met de Right-based standards wil iSUPPORT de zorg verbeteren aan alle kinderen en jongeren die medische procedures ondergaan. Centraal daarin staat het voorkomen van angst en pijn en het bewerkstelligen van vertrouwen.

Doel, aldus iSUPPORT, is dat uiteindelijk bij iedere beslissing over een medische procedure het lichamelijke, emotionele en psychologische welbevinden van kinderen en jongeren, zowel op korte als op lange termijn, voorop staat.

iSUPPORT heeft twee jaar met deze internationale groep aan de Rights-based standards gewerkt. 

Vertrouwen

De Rights-based standards bestaan uit een set documenten die de rechten van kinderen en jongeren bij medische procedures formuleren en die beschrijven hoe goede zorg bij medische procedures eruit.