Nieuws

I-support richtlijn nu ook in Nederlands beschikbaar

29 september 2023

Kinderrechten tijdens medische verrichtingen bij kinderen

Graag delen we de Nederlandse vertaling van de recent gepubliceerde I-Support richtlijn

(Bray et al. Eur J Pediatr 2023. doi: 10.1007/s00431-023-05131-9.)  

Deze richtlijn, die gebaseerd is op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VN, 1989), bestaat uit 6 aanbevelingen waarmee zorgverleners de fundamentele rechten van kinderen tijdens medische procedures kunnen helpen garanderen.

De richtlijn kwam tot stand binnen een internationaal samenwerkingsverband van deskundigen, en na uitvoerig afstemmen met ouders, kinderen en zorgprofessionals.

Belangrijke Mijlpaal

Deze richtlijn betekent een belangrijke mijlpaal in het waarborgen van het welzijn en de rechten van kinderen binnen de gezondheidszorg.
Ze heeft als primair doel een werkwijze voor te stellen waarbij elke vorm van angst, pijn en toepassen van dwang tijdens medische procedures, tot een minimum kan worden beperkt of voorkomen. Deze aanbevelingen kunnen zorgverleners helpen om het fysiek, emotioneel en psychologisch welzijn van een kind, op zowel korte als lange termijn, centraal te stellen bij elke vorm van handelen en besluitvorming die te maken heeft met medische procedures.

Voorkomen van dwang

Een van de cruciale aspecten van deze richtlijn is de aanbeveling om kinderen tijdens een procedure in principe nooit meer tegen hun wil vast te houden (bijvoorbeeld door dmv een beperkende greep of houdgreep), tenzij de procedure levensreddend is of wanneer aanzienlijke schade dreigt als deze niet wordt uitgevoerd. In het toch gebeurt dan een kind tegen de wil wordt vastgehouden, dan moet dit openlijk als zodanig worden erkend en gedocumenteerd in het patiëntendossier zodat het kind de passende hulp kan krijgen en onderzocht kan worden hoe deze handeling in de toekomst kan worden vermeden.

 

We zijn heel blij dat we als PROSA-kenniscentrum hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en vertaling van deze richtlijn. We hopen dat deze richtlijn zal helpen om tot een brede implementatie te komen van  procedurele comfortzorg voor kinderen binnen de Nederlandse gezondheidszorg.